Om mig

Magnus Holmegaard – idræt, social forandring og frivillighed er mit afsæt.

Forbind med mig på LinkedIn

Magnus Holmegaard - 10+ års erfaring med idrættens fællesskaber, social forandring og frivillighed.

10+ års erfaring inden for idræts- og fritidssektoren. Stærke erfaringer som projektleder, team- og programleder og konsulent med et stærkt humanistisk afsæt og evnen til at få ting til at ske.

Skal vi spille sammen?

Hvordan skaber vi de bedste rammer for samarbejdet mellem civilsamfundoffentlige aktører og de mennesker det hele drejer sig om?

Og hvilken rolle spiller idrætsfællesskaber og frivillighed i den sammenhæng?

Jeg arbejder benhårdt på at komme med relevante, nyskabende og vedholdende indsatser der kan svare på disse spørgsmål. Jeg finder min store passion i projekt- og udviklingsarbejde i krydsfeltet mellem idræt, social forandring og frivillighed.

I min optik er idrætsforeninger- og fællesskaber en del af det der får lokalsamfund til at virke. Jeg ser idrættens fællesskaber som en del af de nære fællesskaber, som er afgørende trædesten for menneskers udvikling og relationer – og for udviklingen af stærke civilsamfund.

Tekst og omtale

Jeg har + 10 års erfaring indenfor idræts- og fritidssektoren. Jeg er optaget af udvikling af idræt- og fritidsfællesskaber og frivillighed med fokus på social forandring. Det er gennemgående perspektiver i mit engagement i idrættens verden. Nedenfor har jeg samlet en række omtaler og artikler at mit professionelle arbejde med udvikling af idræt.

Tekst 

  • Medskribent (del af editorial team) på udgivelsen “European Youth Sport Forum 2017 – Pink Paper” Læs her.
  • Forfatter på evalueringen af den idrætssociale indsats “Fra Ungdomsklub til Sportsklub” læs evalueringen her.
  • Medforfatter på evalueringen af den idrætssociale indsats “Unge Styrker Unge” læs evalueringen her
  • Medforfatter på evalueringen af den idrætssociale indsats “Fædrene på banen” læs mere her

Andre bidrag

  • Delegeret af DGI og DIF ved European Youth Sports Forum 2017.
  • Omtale i artikel om projektet “Fra Ungdomsklub til Sportsklub” Metodestærkt eksempel på helhedsorienteret og ressourcebaseret inklusionsindsats for unge i udsatte boligområder. Jeg har været projektleder på indsatsen fra Mar ’15 til afslutningen i sommeren ’18. Læs mere her.
  • Bidrag til artikel om kontingentstøtteordning for vanskeligt stillede børn og unge (Artikel på DR) Læs mere her.

Følg linket her, for at sætte gang i dialogen omkring idræt, social forandring og frivillighed.

Magnus Holmegaard – idræt, social forandring og frivillighed.

Scroll to Top